Poziomy językowe | UNIVERSUS

Gdańsk-Osowa

Poziomy językowe

Język angielski

Nazwa opisowa Poziom europejski wg Rady Europy Liczba semestrów
Podstawowy (Starter) Elementary Poziom Podstawowy
A 1/1
A 1/2
1 semestr
2semestr
A 2/1
A 2/2
3 semestr
4 semestr
Pre-Intermediate A 2/3
A 2/4
5 semestr
6 semestr
7 semestr
Poziom samodzielności B 1/1
B 1/2
Średnio zaawansowany Intermediate B 1/3
B 1/4
8 semestr
9 semestr
Upper-Intermediate (Pre-First Certyficate) B 2/1
B 2/2
10 semestr
11 semestr
FC B 2/3
B 2/4
12 semestr
Zaawansowany Advanced Poziom biegłości
C 1/1C 1/2
C 1+
13 semestr
14 semestr
15 semestr
Biegły Proficiency C2/1
C2/2
C2+
16 semestr
17 semestr
18 semestr

Język niemiecki

Poziom opisowy Poziom wg Rady Europy Semestry
Podstawowy Grundstufe I
Grundstufe II
A 1/1
A1/2A 1/2
A 2/1
1 semestr
2 semestr
3 semestr
Grundstufe III A1/1
A 2/2
B 1/1
B 1+
4 semestr
5 semestr
6 semestr
Zertifikat Deutsch ZD – Training
Średnio zaawansowany Mittelstufe B 1/2
B 2/1
B 2/2
B 2+
7 semestr
8 semestr
9 semestr
10 semestr
Zentralmittelstufe / Mittelstufe Deutsch ZMP – Training
Zaawansowany Oberstufe C 1/1
C 1/2
11 semestr
12 semestr
Kilka słów o nowym systemie oceny znajomości języków obcych wspólnym dla całej Europy.

Każdy z nas wie z własnego doświadczenia, jak trudno czasami określić, ile tak naprawdę umiemy i na jakim etapie nauki języka jesteśmy. Ta trudność wynika stąd, iż w praktyce istnieje powszechne, choć z pewnością niecałkowite porozumienie co do liczby i zakresu poziomów odpowiednio ujmujących całość problematyki kształcenia i oficjalnego potwierdzania biegłości językowej. Dotychczasowe, tradycyjne określenie poziomów zostało więc sprecyzowane i opisane przez Radę Europy tak, aby umożliwić uczącym się i nauczycielom w całej Europie bardziej obiektywne zdefiniowanie poziomu biegłości językowej.

Nowe poziomy to: poziom podstawowy (A1, A2), poziom samodzielności (B1, B2) i poziom biegłości (C1, C2). Załączona tabela pozwoli Państwu stworzyć swój własny profil językowy, tzn. określić na jakim poziomie opanowaliście Państwo daną sprawność językową (rozumienie tekstu czytanego, słuchanego,

mówienie i pisanie) w wybranym języku. Często bywa tak, że więcej rozumiemy niż potrafimy wyrazić. Dlatego w zakresie rozumienia tekstu czytanego będziemy na poziomie np. B1, a w mówieniu na poziomie niższym A 2. Na tym polega przewaga nowego systemu opisu biegłości językowej, ponieważ pozwala on w sposób bardziej szczegółowy ocenić nasze kompetencje językowe. Proponujemy dokonać samooceny według załączonej tabeli. …….Jak wypadła samoocena?