Oferta i języki | UNIVERSUS

Gdańsk-Osowa

Oferta i języki

Zapisy na nowy rok szkolny 2015/2016

telefonicznie (58 762 80 80), mailowo (osowa@universus.pl)
oraz osobiście w sekretariacie szkoły przy ulicy Wodnika
(PN-PT 14:00-18:00)

Zajęcia dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej będą odbywały się również na terenie Świetlicy Tuż Przy Szkole (przy deptaku przy SP nr 81), dla dzieci przedszkolnych i zerówek przy ulicy Wodnika i Kwiatkowskiego 13 a.

angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski

– dla dzieci, młodzieży i dorosłych (od 4 do 99 roku życia)
– zajęcia w dwóch siedzibach (przy ulicy Wodnika i Kwiatkowskiego)
– kursy standardowe, konwersacyjne, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz
certyfikatów językowych (zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu)
– lekcje w małych grupach, indywidualne i w parach
– możliwość utworzenia grupy na życzenie (skład i liczebność określa klient, indywidualna kalkulacja cen)
– płatność w dogodnych ratach, raty nieoprocentowanlekcje przed i po południu, także w soboty
– kursy dla dzieci ze szkoły podstawowej, przebywających w świetlicy szkolnej przed i po południu
(odbieramy i odprowadzamy dzieci po zajęciach do świetlicy szkolnej, dzieci mające lekcje szkolne na
drugą zmianę mogą uczestniczyć w zajęciach językowych przed lekcjami szkolnymi)
– zabawa z angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim dla najmłodszych (1 x tyg. 90 minut)
grupy klasowe dla dzieci z zerówek i klas pierwszych (odbieramy i odprowdzamy do szkoły)
– kursy dla nauczycieli przedszkolnych (celem uzyskania kwalifikacji zgodnie z nowym rozporządzeniem w
zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego i niemieckiego (certyfikaty TELC na poziomie B1 i B2)
– przedpołudniowe grupy dla seniorów
– grupy dla matek z dziećmi (zapewniamy opiekę dla dzieci w naszej świetlicy)
– zajęcia wyrównawcze w parach, małych grupach
– lekcje indywidualne, mobilny angielski (u klienta w domu)
– zindywidualizowana oferta dla firm, audyty językowe
– wystawiamy certyfikaty ukończenia kursu zgodnie z poziomami opracowanymi przez Radę Europy
– przeprowadzamy w siedzibie szkoły na Osowie międzynarodowe egzaminy certyfikatowe z języka
angielskiego, niemieckiego (TELC, TOEIC, TOEFL)
– uczymy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (w zakładce zapisy opis
poziomów)
– nauka języka w naszej szkole oparta jest na podręczniku kursorycznym oraz licznych dodatkowych
materiałach dydaktycznych (teksty autentyczne, książki, czasopisma, Internet, programy autorskie
nauczycieli)
– w pracy wykorzystujemy tablice interaktywne, multimedia oraz własne materiały wspomagające proces
przyswajania języka obcego, główny nacisk kładziemy na komunikację, gramatyka jest narzędziem, a nie
celem samym w sobie, przestrzegamy trzyetapowej struktury lekcji i staramy się pokazać naszym
słuchaczom, że nauka języka obcego może być przyjemne (śpiewamy, realizujemy ciekawe projekty, kręcimy
filmy, organizujemy pokazy itp.)